Bắc Giang

Hội Bảo Trợ Quyền Trẻ Em tỉnh Bắc Giang

257 Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ (Tầng 3 Trụ sở Tiếp dân UBND tỉnh Bắc Giang), , ,

baovetreem.bacgiang.gov.vn

Là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh có tâm huyết, tự nguyện hoạt động, phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em Bắc Giang được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em. Ban ...

Phone(0240) 352 8226