Home Lập hội

Tổ chức Từ thiện ở Việt Nam

Thành lập Hội Từ thiện
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ tại TP HCM - Hướng dẫn Thủ tục đăng ký thành lập Hội
2 Quy trình ban hành Quyết định phê duyệt điều lệ Hội, Tổ chức phi Chính phủ
3 Văn phòng Bộ Nội Vụ - Danh bạ điện thoại
4 Thông tư 01-2004-TT-BNV - Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88-2003-NĐ-CP về quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
5 Nghị Định 88-2003-NĐ-CP - về Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
6 Quyết Định 10-2008-QĐ-BTC - về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ xã hội, quỹ từ thiện
7 Nghị Định - ND148-2007CP - về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
8 Thủ tục đăng ký thành lập Hội Từ Thiện ở Mỹ
9 Sách Hướng dẩn Thực hành về Điều hành Hội Từ thiện
10 Thủ tục đăng ký thành lập Hội Từ Thiện ở Úc
 
 
Tra từ điển: