Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Sóc Trăng Bếp ăn từ thiện Bệnh viện 30/4 Sóc Trăng

Charity in Vietnam

Danh bạ

Bếp ăn từ thiện Bệnh viện 30/4 Sóc Trăng

Đại diện bếp: Lâm Hoàng Thúy

Address / Địa chỉ
468 đường 30/4, phường 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng, Việt Nam
Phone
0939 696 441
Google Maps
YouTube Video
Cho điểm tài liệu này
0 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: