Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Sóc Trăng Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật

Charity in Vietnam

Danh bạ

Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật

Trường Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Email

Address / Địa chỉ
Ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam
Phone
(079) 389 2811
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
0 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: