Home Danh bạ Từ Thiện ở Việt Nam Sài Gòn - TP HCM Quận Bình Thạnh Trường khuyết tật Gia Định (nhà thờ Gia Định) - Gia Định disable school (Gia Dinh church)

Tổ chức Từ thiện ở Việt Nam

Danh bạ

Trường khuyết tật Gia Định (nhà thờ Gia Định) - Gia Định disable school (Gia Dinh church)

Trường khuyết tật Gia Định (nhà thờ Gia Định) - Gia Định disable school (Gia Dinh church).

Address / Địa chỉ
280 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone
(08) 3803 0056
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
1 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: