Charity in Vietnam

Danh bạ

Quận Bình Tân

Các tài liệu
Có 7 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Bếp ăn từ thiện Phước Thiện - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Quận Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Mái Ấm Huynh Đệ Như Nghĩa

Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Do sơ Hằng phụ trách.

Maison Chance - Nhà May Mắn

Q. Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Nhà May Mắn là một "bàn đạp" cho những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Hàng ngày, mọi người đoàn kết sống trong một môi trường gia đình là một tính năng đ ...

Maison Chance - Nhà May Mắn - Làng May Mắn

Q. Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Nhà May Mắn là một "bàn đạp" cho những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Hàng ngày, mọi người đoàn kết sống trong một môi trường gia đình là một tính năng đ ...

Maison Chance - Nhà May Mắn - Trung Tâm Chắp Cánh

Q. Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Nhà May Mắn là một "bàn đạp" cho những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố và những người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Hàng ngày, mọi người đoàn kết sống trong một môi trường gia đình là một tính năng đ ...

Nhà dưỡng lão Minh Trần

Quận Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Nhà Nuôi Trẻ Em Chùa Từ Hạnh

Bình Tân, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam

Nuôi dưỡng trên 50 đứa trẻ con nhà nghèo bằng cách này hay cách khác được quy tụ về đây.
 
Tra từ điển: