Home Danh bạ Từ Thiện ở Việt Nam Sài Gòn - TP HCM Quận 8 Từ Thiện Phật Giáo - Chùa Thường Quang

Tổ chức Từ thiện ở Việt Nam

Danh bạ

Từ Thiện Phật Giáo - Chùa Thường Quang

Ðể thực hiện phần nào trong tinh thần từ bi ban vui cứu khổ của người con Phật, nhằm góp phần làm giảm bớt nỗi đau thương khốn khổ của người nghèo, người tàn tật, người già, trẻ em mồ côi Ban Từ Thiện Chùa Thường Quang được thành lập vào năm 1986 và đã thực hiện các chương trình: cứu trợ, người mù, nhà tình thương, xe lăn xe lắc, giáo dục, bệnh nhân, nhận chuyển và linh tinh.
Email

Address / Địa chỉ
2A Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone
(08) 3876 1620
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
7 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: