Home Danh bạ Từ Thiện ở Việt Nam Sài Gòn - TP HCM Quận 8 Chùa Lâm Quang Nuôi Dưỡng Người Già Cơ Cực bị Con Cháu Hắt Hủi

Tổ chức Từ thiện ở Việt Nam

Danh bạ

Chùa Lâm Quang Nuôi Dưỡng Người Già Cơ Cực bị Con Cháu Hắt Hủi

Ngôi nhà chung của những mảnh đời cơ cực, gần đất xa trời, bị con cháu hắt hủi, ghẻ lạnh đều được cưu mang.
Email

Address / Địa chỉ
301/117H/ 70 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone
(08) 3854 9467
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
17 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
- Đăng ký & tự đăng thông tin Từ thiện, người cần trợ giúp.

Tra từ điển: