Quận 6

Chi Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Nhơn Hòa (quận 6)

1041 Hồng Bàng, phường 12, , ,

www.nhonhoa.org

Mục tiêu của hoạt động từ thiện của Chi hội Nhơn Hòa _  Để nhận được sự hỗ trợ của tất cả các nhà hảo tâm và mạnh thường quân. _ Từ các cá nhân, các nhóm, và các tổ chức trong và ngoài nước. _ Tổ chức phục vụ các bữa ăn từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại ...

Phone(028) 3817 0266

128 Phan Văn Khỏe, phường 5, , ,

Phone(028) 3960 3591
Hưng Minh Tự (quận 6)

45 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, , ,

tinhdocusiphathoi.vn/danh-ba-lien-he-hoi-quan

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Năm 2021 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam có 219 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, h ...

Phone028 3875 3648

184 Phan Văn Khỏe, phường 5, , ,

Phone(028) 3960 1109

156 Chu Văn An, phường 2, , ,

Nhà Tình Thương trực thuộc phòng Lao Động Thương binh và xã Hội quận 6.

Phone(028) 3857 2978

241/44/ 75A Nguyễn Văn Luông, phường 11, , ,

Phone(028) 3751 0015