Home Danh bạ Từ Thiện ở Việt Nam Sài Gòn - TP HCM Quận 2 Nhà Tình Thương Chùa Diệu Giác

Tổ chức Từ thiện ở Việt Nam

Danh bạ

Nhà Tình Thương Chùa Diệu Giác

Do một số ni cô người Trung gây dựng, nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em mồ côi. Để gây quỹ cho Cô Nhi Viện, chùa có một quán ăn chay và một tiệm bán đồ thủ công do các em làm.
Email

Address / Địa chỉ
177 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone
(08) 3740 0530
Fax
(08) 3740 6158
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
14 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: