Home Directory Từ Thiện ở Việt Nam Sài Gòn - TP HCM Quận 12 Phòng Khám Bệnh miễn phí Chùa Tường Quang

Charity in Vietnam

Danh bạ

Phòng Khám Bệnh miễn phí Chùa Tường Quang

Phòng Khám Bệnh miễn phí đã thành lập 10 năm, do sư cô Chúc Hiền trụ trì.

Address / Địa chỉ
19/9 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone
(08) 3883 3751
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
7 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
- Register & login to post charity info, needy stories.

Tra từ điển: