Home Danh bạ Từ Thiện ở Việt Nam Sài Gòn - TP HCM Quận 12 Phòng Khám Bệnh miễn phí Chùa Tường Quang

Tổ chức Từ thiện ở Việt Nam

Danh bạ

Phòng Khám Bệnh miễn phí Chùa Tường Quang

Phòng Khám Bệnh miễn phí đã thành lập 10 năm, do sư cô Chúc Hiền trụ trì.

Address / Địa chỉ
19/9 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone
(08) 3883 3751
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
7 số bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: