Charity in Vietnam

Danh bạ

Đồng Nai

Các tài liệu
Có 30 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Cô Nhi Viện Hoa Mai

Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Cô Nhi Viện Hoa Mai.

Cô Nhi Viện Nguyễn Thị Khiêm

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Cô Nhi Viện Nguyễn Thị Khiêm.

Cô Nhi Viện Thiện Bình

Tp. Biên Hòa, Ðồng Nai, Việt Nam

Chăm sóc khoảng 170 em và 9 bà cụ.

Hội Người Mù huyện Long Thành

huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Long Thành.

Hội Người Mù huyện Tân Phú

huyện Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Tân Phú.

Hội Người Mù huyện Thống Nhất

huyện Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Thống Nhất.

Hội Người Mù huyện Trảng Bom

huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Hội Người Mù huyện Vĩnh Cửu

Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam

Hội Người Mù huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Hôi Người Mù huyện Xuân Lộc

Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam

Hôi Người Mù huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Hội Người Mù Long Khánh

Thị xã Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Hội Người Mù Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Hội Người Mù tỉnh Đồng Nai

TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Hội Người Mù tỉnh Đồng Nai

Nhà Nuôi Người Bệnh Chờ Chết mà Bịnh Viện Chê

Huyện Trảng Bơm, Ðồng Nai, Việt Nam

Ma Sơ Lê Thị Mai Toàn nuôi dưỡng 35 người bệnh chờ chết mà bịnh viện chê.

Nhà Tình Thương Chùa Diệu Pháp

Huyện Long Thành, Ðồng Nai, Việt Nam

Ni cô Huệ Đức chăm sóc khoảng 146 trẻ mồ côi, trong đó có 16 em tàn tật.Di Động: 0913 844 571

Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi & Khó Khăn - Tu Viện An Lạc Hạnh

Huyện Long Thành, Ðồng Nai, Việt Nam

Trụ Trì - Thích Chơn Ðịnh

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng An Tự

Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Bình Tự

TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Lộc Tự

TT Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Phước Tự

Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Thạnh Tự

Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Túc Tự

Huyện Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Xuân Tự

Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam

Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc ...

Trại Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi & Khuyết Tật Đồng Nai

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Trại Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi & Khuyết Tật Đồng Nai.

Trung Tâm Bảo Trợ Huấn Nghệ Cô Nhi Biên Hòa

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Huấn Nghệ Cô Nhi Biên Hòa.

Trung Tâm Bảo Trợ Người Già Người Khuyết ...

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Trung Tâm Bảo Trợ Người Già Người Khuyết Tật - Người Tâm Thần.

Trung Tâm Huấn Nghệ Cô Nhi

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Trung Tâm Huấn Nghệ Cô Nhi.

Trung tâm nhân đạo Làng tre - Chùa Làng Tre

Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam

Trung tâm nhân đạo Làng tre được sự chia sẻ của quý phật tử gần xa nên các hoàn cảnh cơ nhỡ bất hạnh đã có được nơi ăn chốn ở tương đối ổn định, hiện tại Trung tâm đang chăm sóc 200 mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh, trong đó c ...

Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật Đồng Nai

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật Đồng Nai.

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi.

Trường Khuyết Tật Bé Thơ

Biên Hòa, Ðồng Nai, Việt Nam

Soeur Vũ Thị Vinh chăm sóc 100 em bé Khuyết Tật.

Trường Tình Thương Chùa Pháp Hoa

Huyện Ðịnh Quán, Ðồng Nai, Việt Nam

Sư cô Thích Nữ Như Thiền phụ trách - nhận các em vào dạy dỗ miễn phí. Trường có trên 300 em từ lớp 1 đến lớp 4, trong đó có 15 em mồ côi do chùa trực tiếp nuôi dưỡng.

 
- Register & login to post charity info, needy stories.

Tra từ điển: