Home Danh bạ Người cần Trợ Giúp Thừa Thiên - Huế

Tổ chức Từ thiện ở Việt Nam

Danh bạ

Thừa Thiên - Huế

Các tài liệu
Có 1 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Đào Thị Lài

Thừa Thiên - Huế, Việt Nam

Đào Thị Lài

Một em bé 13 năm miệng mang khối u to hơn mặt mình.(LĐ) - Đó là em Đào Thị Lài (ảnh) - con của anh Đào Thương và chị Văn Thị Tuyết ở đội 5, thôn A Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế. Em Lài mới 15 tuổi, nhưng đã có 13 năm mi ...
 
Tra từ điển: