Charity in Vietnam

Danh bạ

Kiên Giang

Các tài liệu
Có 1 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Đậu Phương Thảo

Kiên Giang, Việt Nam

Đậu Phương Thảo

30 năm nuôi con liệt giường. Bà Mọn bên con gái liệt giường 30 năm nay.Nhìn đứa con gái sống như thực vật, bà Mọn rớt nước mắt kể: “Quê tôi ở tận Thái Bình xa xôi, năm 1968 tham gia cách mạng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, v ...
 
Tra từ điển: