Charity in Vietnam

Danh bạ

Hà Tĩnh

Các tài liệu
Có 1 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Nguyễn Quang Thương

Hà Tĩnh, Việt Nam

Nguyễn Quang Thương

“Chim cánh cụt” bên bờ sông La.“Chim cánh cụt” là biệt hiệu mà các bạn cùng trang lứa gọi thân mật người bạn bị di tật tứ chi nhưng đầy nghị lực vượt khó, học giỏi Nguyễn Quang Thương, lớp 5b, trường tiểu học Trường Sơn 2 ...
 
Tra từ điển: