Tổ chức Từ thiện ở Việt Nam

Danh bạ

Netherlands - Hà Lan

Các tài liệu
Có 1 tài liệu trong chuyên mục này.Đăng tài liệu ở đây

Medical Committee Netherlands-Vietnam (MCNV)

Amsterdam, 1017 SH, Netherlands

The Medical Committee Netherlands-Vietnam plans to support Vietnam in the years to come by helping to solve the multitude of problems Vietnam faces due to the aftermath of the war, isolation in the past and more recently to natural disasters such as flooding, typhoons and lengthy periods of drought ...
 
- Đăng ký & tự đăng thông tin Từ thiện, người cần trợ giúp.

Tra từ điển: