Home Danh bạ Hội Từ Thiện ở nước ngoài America - USA - Mỹ Hội Bác Ái Phanxicô - Franciscan Charity

Tổ chức Từ thiện ở Việt Nam

Danh bạ

Hội Bác Ái Phanxicô - Franciscan Charity

Phục vụ anh em lâm cảnh khốn cùng không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và không hoạt động chính trị; đáp ứng nhu cầu: Cơm Áo - Y Tế - Giáo Dục và đặc biệt các em mồ côi khuyết tật.

Bản Chất: 
Hội Bác Ái Phanxicô - Franciscan Charity là một Hội từ thiện vô vị lợi được công nhận là một Non-profit Organization. Dựa theo tinh thần của thánh Phanxicô khó nghèo. 
Phục vụ anh em khốn cùng trong tình yêu thương.

Phương cách làm việc: 
Trực tiếp về quê hương, tiếp xúc với những cơ sở từ thiện vốn đã có uy tín và thành tích hoạt động xã hội từ Bắc, Trung, Nam. Chính những cơ sở này là cánh tay nối dài của quí ân nhân và Hội để chuyển trực tiếp những nhu yếu phẩm, thuốc men, tài chánh đến anh em cần được giúp đỡ, nhất là các em mồ côi khuyết tật; ở những vùng xa xôi hẻo lánh.Những ngân khoản do lòng quảng đại của quí ân nhân đóng góp sẽ được xử dụng để giúp đỡ những người thực sự lâm cảnh đói nghèo, bệnh tật hoặc thiên tai qua ba nhu cầu: Cơm Áo, Y Tế, Giáo Dục
.

Email

Address / Địa chỉ
PO Box 425120, San Francisco, CA, 94142, USA
Phone
(714) 213-2111
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
17 số bầu chọn
Ưa thích:
1
 
Tra từ điển: