Charity in Vietnam

Danh bạ

Friends of The VU Heritage Foundation

Là một tổ chức vô vụ lợi chuyên làm việc thiện.  Mục đích chính là để (1) gây quỹ giúp những người gặp khó khăn tại Nam và Bắc Cali; và (2) giúp đỡ trẻ em, thanh niên và người lớn kém may mắn tại Việt Nam để họ có điều kiện sống tốt hơn. Chúng tôi tin rằng "Hỗ trợ họ trong lúc khó khăn sẽ giúp họ xây dựng tương lai tốt đẹp."

Hội không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn giúp đỡ tinh thần và hướng dẫn người kém may mắn trở thành công dân tốt. Chúng tôi được cấp giấy phép Trừ Thuế Thu Nhập Liên Bang 501(c)(3) của Bộ Luật Thuế Vụ.  Đóng góp cho hội, quí vị được khấu trừ thuế theo mục 170 của bộ luật này. Chúng tôi cũng có đủ điều kiện để nhận quyền thừa kếchuyển nhượng hoặc quà tặng theo mục 2055, 2106, hoặc 2522 của bộ luật.

Xin vui lòng liên lạc với văn phòng để tìm hiểu thêm về các mục đích, trình độ chuyên môn của chúng tôi, và làm thế nào quí vị có thể giúp đỡ trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

Email

Address / Địa chỉ
4457 Park Paxton Place, San Jose, CA, 95136, USA
Phone
(408) 529 0978
Google Maps
Cho điểm tài liệu này
1 bầu chọn
Ưa thích:
0
 
Tra từ điển: