Home Directory

Charity in Vietnam

Danh bạ

Các chuyên mục
Các tài liệu

EFS: Experiencing-Feeling-Sharing

Đông Hà - Quảng Trị, Việt Nam

EFS: Experiencing-Feeling-Sharing

Experiencing-Feeling-Sharing. Hãy cùng thực hiện những dự án giúp đỡ cộng đồng ở Quảng Trị để Trải nghiệm-Cảm nhận và Sẻ chia. Sứ mệnh - Giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quảng Trị - Thông qua đó giúp các bạn thành viê ...
Chuyên mục:Quảng Trị

Extend Your Heart (EYH)

San Jose, CA, 95148, USA

Extend Your Heart believes that education is one of the primary ways to end the cycle of poverty. Within the context of educational experience, the children will have the freedom and be self-directed as they grow in maturity and responsibility. Overall, they will develop their talents, g ...
Chuyên mục:America - USA - Mỹ
 
Tra từ điển: